Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro FMI a aprobat revizuirea acordului cu Rom?nia ?i eliberarea tran?ei a ?asea
Posted by Bobby on September 25 2010 02:20:27
Board-ul FMI a aprobat, vineri, a cincea evaluare a acordului cu Rom?nia, precum ?i scrisoarea suplimentar?, astfel c? institu?ia va elibera cea de-a ?asea tran?? din ?mprumut, de peste 900 de milioane de euro, bani care vor fi vira?i, cel mai probabil luni, ?n contul B?ncii Na?ionale a Rom?niei.
Extended News

FMI a aprobat revizuirea acordului cu Rom?nia ?i eliberarea tran?ei a ?asea

Board-ul FMI a aprobat, vineri, a cincea evaluare a acordului cu Rom?nia, precum ?i scrisoarea suplimentar?, astfel c? institu?ia va elibera cea de-a ?asea tran?? din ?mprumut, de peste 900 de milioane de euro, bani care vor fi vira?i, cel mai probabil luni, ?n contul B?ncii Na?ionale a Rom?niei.

FMI a aprobat revizuirea acordului cu Rom?nia ?i eliberarea tran?ei a ?asea (Imagine: Bogdan Maran/Mediafax Foto)

"A existat suport din partea tuturor membrilor ?i s-a votat ?n unanimitate acordarea celei de-a ?asea tran?e. R?m?ne problema arieratelor, deja o problem? structural?, unde trebuie neap?rat f?cut ceva. Desigur, au fost f?cute foarte multe lucruri ?n Rom?nia, m?suri pe care alte state nu le-au adoptat", a declarat pentru MEDIAFAX reprezentantul Rom?niei la FMI, Mihai T?n?sescu.

El a precizat c? o nou? misiune a FMI va veni la Bucure?ti pe 20 octombrie pentru urm?toarea evaluare a acordului stand-by.

O misiune comun? a FMI ?i a Comisiei Europene s-a aflat ?n perioada 26 iulie - 4 august la Bucure?ti pentru revizuirea acordului cu Rom?nia ?i a evaluat modul ?n care au fost ?ndeplinite criteriile de performan?? stabilite pentru finele lunii iunie.

De asemenea, a fost stabilit un nou set de prognoze macroeconomice.

?n urma evalu?rii, FMI ?i Comisia European? au revizuit ?n sc?dere estimarea privind contranc?ia economiei ?n acest an la 1,9%, anticip?nd o revenire ?n 2011, c?nd PIB este prognozat s? creasc? cu 1,5%-2%.

La finele vizitei delega?iei FMI, ?eful misiunii de evaluare, Jeffrey Franks, declara c? board-ul institu?iei va aproba eliberarea tran?ei din acord dup? ce autorit??ile rom?ne vor ?ndeplini precondi?iile stabilite, respectiv plata a 2 miliarde lei ?n contul arieratelor statului ?i aprobarea legii pensiilor de c?tre Parlament.

Ministrul Finan?elor Publice, Gheorghe Ialomi?ianu, a anun?at la ?nceputul lunii septembrie c? statul a achitat un miliard de lei ?n contul datoriilor c?tre furnizorii priva?i din s?n?tate ?i urmeaz? ca ?mpreun? cu Ministerul S?n?t??ii s? asigure ?i restul de bani.

Proiectul legii pensiilor a fost adoptat, s?pt?m?na trecut?, de Camera Deputa?ilor, ?n absen?a reprezentan?ilor PSD ?i PNL. PSD a depus joi la Curtea Constitu?ional? o obiec?ie de neconstitu?ionalitate care invoc?, pe l?ng? altele, ?i adoptarea legii ?n lipsa cvorumului cerut de lege. PNL a depus, de asemenea, la Curtea Constitu?ional? o sesizare privind legea sistemului unitar de pensii publice.

Curtea Constitu?ional? se va pronun?a pe 29 septembrie.

Comisia European? a virat, miercuri, a treia tran?? de 1,15 miliarde de euro din pachetul de ?mprumut negociat cu Rom?nia, apreciind c? at?t CE, c?t ?i FMI sunt mul?umite de evolu?ia programului, acesta fiind "pe calea bun?", chiar dac? au existat ?nt?rzieri.

Rom?nia a primit p?n? acum tran?e ?n valoare de 10,7 miliarde de euro de la Fond, 3,65 miliarde de euro de la Comisie ?i 300 de milioane de euro de la Banca Mondial?.

Rom?nia are un acord de finan?are extern? cu FMI, UE ?i alte institu?ii financiare interna?ionale, ?n sum? total? de aproximativ 20 de miliarde de euro.

Sursa: www.mediafax.ro