Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro ?nv???torul artist din B?lce?ti V?lcea
Posted by Bobby on September 23 2010 00:14:29
De peste 30 de ani, Marin Covrig ??i ?nva?? elevii s? joace ?i s? c?nte curat rom?ne?te.
A fi c?lu?ar ?nsemna, odat?, a fi om ales, ?nzestrat cu o serie de ?nsu?iri ?i calit??i, precum ?i cu o t?rie spiritual? deosebit?. Asta le spune elevilor s?i ?nv???torul Marin Covrig din B?lce?ti-V?lcea. A ajuns la v?rsta de 56 de ani ?i de mai bine de 30 de ani ini?iaz? copiii ?n arta c?lu?ului ?i a altor jocuri populare rom?ne?ti. “A?a am ?nv??at ?i eu de la cei b?tr?ni c? tradi?iile rom?ne?ti trebuie p?strate, c?ci ce e al nostru nu trebuie pierdut, tradi?iile trebuie predate din genera?ie ?n genera?ie.
Distribuie
Extended News


Copiilor le place ?i, v? spun sincer, nu am avut elev care dup? ce a terminat ?coala general? s? nu ?tie s? joace c?lu?ul, hora de m?n?, s?rba sau balta. ?nainte, c?lu?ul, de exemplu, se juca pe trei genera?ii, ?l jucau copiii, liceenii ?i oamenii care nu mai aveau treab? cu ?coala, ?i 80 de ani aveau cei ce jucau. Acum sunt mai multe preocup?ri, nu mai e ca pe vremuri, dar facem ?i noi ce putem, ar fi p?cat s? ne pierdem tradi?iile“, spune ?nv???torul din B?lce?ti. Acesta ?ine sub catedr? ?n permanen?? un acordeon ?i nu e zi s? nu c?nte ?mpreun? cu elevii s?i m?car c?teva melodii: “C?nt?m melodii populare. La mine la clas? nu se aud manele sau c?ntece ?mprumutate de la alte popoare. Noi suntem rom?ni, nu altceva“.

Colindul, o mic? afacere de ani
Anul trecut, elevii lui Marin Covrig au plecat la colindat ?i au reu?it s? str?ng? o mic? “avere“. Banii au fost dr?mui?i bine: “Am fost la colindat cu copiii din dou? clase. M-a ajutat ?i colega mea, doamna ?nv???toare Iulia Popescu. Am fost peste tot prin B?lce?ti. Am c?ntat colinde rom?ne?ti, din acelea care te ung pe inim? c?nd le ascul?i. Am str?ns ceva bani, s? ?ti?i. Oamenii au fost darnici, le place s?-i asculte pe copii ?i din pu?inul pe care-l au rup o parte ?i pentru ei. Am reu?it s? cump?r?m un xerox pentru clas?, pentru c? ne trebuia. Acum e al nostru, ne folosim de el ?i tare bun este. O alt? parte din bani au transferat-o la fondul clasei, s? nu mai aduc? elevii de acas?, c? au ?i p?rin?ii lor probleme, nu au de unde s? mai dea pe vremurile acestea. ?n fine, ce a r?mas le-am ?mp?r?it la copii s?-?i ia caiete ?i ce le mai trebuie. Nu ne-am ?mbog??it, dar nici r?u nu a fost. Alt?dat?, c?nd am mai fost cu colindul am str?ns bani ?i am dus copiii ?n excursie. Ne-am dus ?mpreun? la Pe?tera Muierii ?i la Polovragi. Mul?i dintre ei s? ?ti?i c? ies rar din B?lce?ti ?i cu to?ii s-au bucurat. Nu a trebuit s? pl?teasc? nimic ?i au avut ?i bani s?-?i ia c?te un suvenir. A?a vom face mereu, cump?r?m ce ne trebuie din ce str?ngem. Mie nu-mi trebuie bani, to?i ?i folosim pentru binele copiilor. Acum ne preg?tim pentru S?rb?toarea de Rusalii. Atunci se joac? ?n special c?lu?ul. Facem repeti?ii pentru c? vom merge p?n? la Craiova ?i trebuie s? fim gata s? d?m un nou spectacol pe cinste. A devenit o tradi?ie ca elevii din B?lce?ti s? mearg? ?n B?nie s? fac? demonstra?ii. Oamenii ne ?tiu, se str?ng mul?i ?n jurul copiilor, s?-i vad?. ?i c?nd va fi ziua liceului de la B?lce?ti avem program special, niciodat? nu a lipsit echipa de c?lu?. Ei primesc cele mai multe aplauze din partea spectatorilor“.

?mbr?ca?i ?n costume vechi de aproape o jum?tate de secol
?nv???torul de la B?lce?ti pune mare pre? pe lucrurile vechi, iar costumele pe care le ?mbrac? elevii care joac? la c?lu? au aproape 40 de ani: “Sunt de la Tismana costumele. ?in la ele ca la ochii din cap. ?i copiii le ?ngrijesc, ?tiu c? trebuie avut? mare aten?ie cu ele. O dat? la 4 ani le predau p?rin?ilor, a?a se p?streaz? mai bine. ?i acordeonul la care c?nt are ani buni, dar merge foarte bine. E mai bun dec?t unul nou ?i la el ?in mult. Nu facem dansuri pentru performan??, nu particip?m la concursuri, cel pu?in deocamdat?. Eu sunt de p?rere c? mai bine s? ?nve?e to?i copiii dec?t s? fac o selec?ie riguroas? ?i s? lucrez numai cu cei care vor participa la concursuri. Mi-au trecut prin m?n? multe genera?ii de elevi ?i sunt decis s? merg ?n continuare pe acest drum. Ceea ce m? bucur? cel mai tare este c? ?i fiul meu mi-a c?lcat pe urme. Face parte dintr-un grup de folk ?i muzic? u?oar?, particip? ?i la diverse festivaluri. Nu eu i-am impus, singur s-a decis s? urmeze acest drum“. Marin Covrig a c?ntat ?i la nun?i p?n? acum c??iva ani ?i era c?utat ?n zon?, dar a decis s? se dedice numai copiilor: “Am c?ntat ?i la nun?i, dar mai mult la prieteni. M? chemau ?i nu-i puteam refuza. Acum nu m? mai duc, am ajuns la o v?rst? ?i nu mai am tragere de inim? pentru a?a ceva. Prefer s?-mi p?strez energia pentru copii. Cu ei nu m? plictisesc niciodat?. A?a, planuri de viitor mai am eu. Mi-ar pl?cea s? facem aici la B?lce?ti un grup vocal b?rb?tesc, ca pe vremuri, o s? vedem dac? vom ?i reu?i. V? spun eu ceva, mult? lume face bancuri acum despre C?ntarea Rom?niei de pe vremea comuni?tilor. Eu spun c? a fost un lucru bun. Toat? lumea se preg?tea pentru acel festival, era o concuren?? foarte mare ?i elevii chiar erau conecta?i la tot ce se petrecea atunci. Nu ar fi r?u ca cineva s? mai fac? o C?ntare a Rom?niei, v? spun eu c? ar avea succes“.
de Eugen Dinu

Sursa: www.indiscret.ro

Pe noi ne intereseaza parerea dumneavoastr?! Exprima?i-v? obiectiv ?n legatura cu articolul de mai sus, iar dac? "l-am ochit", ave?i col?i?orul dumneavoastr? de pagin?. De ce facem asta? Pentru c? lucrul cel mai de pre? care-i lipse?te acestei ??ri este conversa?ia ?i posibilitatea de a citi ?i analiza alte p?reri ale rom?nilor ei. ?i nu v? da?i la o parte din a ne critica.

V? rug?m s? folosi?i un limbaj civilizat.