Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro Rata de promovare a examenului de bacalaureat dup? solu?ionarea contesta?iilor este 69,30%
Posted by Bobby on July 09 2010 21:07:18
Rata de promovare a examenului de bacalaureat ?n sesiunea iunie-iulie, ?n urma solu?ion?rii contesta?iilor, este de 69,30 la sut? ?i este cu 12,17 procente sub cea din anul 2009, c?nd s-a ?nregistrat o promovabilitate, dup? rezolvarea contesta?iilor, de 81,47 la sut?.
?n urma centraliz?rii datelor preluate de pe ?ntreg teritoriul Rom?niei, rata de promovare ?nregistrat? la sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat din acest an, dup? ce au fost solu?ionate contesta?iile, este de 69,30 la sut?, informeaz? Ministerul Educa?iei Cercet?rii Tineretului ?i Sportului (MECTS).

Extended News

Potrivit sursei citate, cifra promovabilit??ii la sesiunea examenului de bacalaureat din iunie-iulie este mai mic? dec?t cea de anul trecut, c?nd, ?n aceea?i perioad?, dup? solu?ionarea contesta?iilor, s-a ?nregistrat o promovabilitate de 81,47 la sut?, respectiv cu 12,17 puncte procentuale ?n plus fa?? de cea din acest an.

Av?nd ?n vedere faptul c?, ?nainte de contesta?ii, au promovat 67,29 la sut? dintre candida?ii prezen?i la examenul de bacalaureat, MECTS constat? o majorare cu 2,01 la sut? a num?rului de elevi promova?i, respectiv 140.368 de elevi fa?? de 136.254 de elevi care promovaser? ?nainte de depunerea contesta?iilor.

Rata de participare la aceast? sesiune a fost de 96,39 la sut?, respectiv 202.500 de elevi prezen?i din 210.086 elevi ?nscri?i, mai noteaz? sursa citat?, care arat? c? num?rul candida?ilor respin?i, cu medii sub 6, este de 61.946 de elevi (30,58 la sut?).

Pe parcursul sesiunii din iunie-iulie a examenului de bacalaureat, 244 de elevi au fost elimina?i din examen, pe motiv c? au fraudat sau au ?ncercat s? fraudeze examenul.

Printre jude?ele cu o rat? de promovabilitate ridicat? se g?sesc Suceava cu 88,94 procente, Bihor cu 87,48 procente, Hunedoara cu 86,55 puncte procentuale, dar ?i jude?ele Arad ?i Neam? cu un procentaj de peste 85 la sut?.

Cele mai sc?zute procentaje se ?nregistreaz? ?n jude?ele Ialomi?a (48,87 la sut?), Gala?i (52,74 la sut?), D?mbovi?a (53,28 la sut?), C?l?ra?i (55,24 la sut?) ?i Ia?i (55,82 la sut?).

Pe tran?e de note, mai arat? MECTS, situa?ia se prezint? astfel: ?ntre 5 ?i 5,99 - 11.774 de note, respectiv 19,01 procente; ?ntre 6 ?i 6,99 - 38.707 de note respectiv 27,58 procente; ?ntre 7 ?i 7,99 - 42.223 de note, respectiv 30,08 procente; ?ntre 8 ?i 8,99 - 38.223 de note, respectiv 27,23 procente 21.077 de note ?ntre 9 ?i 9,99, adic? 15,02 procente.

?n acest an s-au ?nregistrat 138 de note de 10 la sesiunea de Bacalureat, cele mai multe, respectiv 23, fiind luate ?n jude?ul Dolj.

Num?rul jude?elor ?n care nu a fost ob?inut? nicio medie general? de 10 a r?mas neschimbat, mai arat? sursa citat?, respectiv 16 jude?e, MECT men?ion?nd c? a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an va avea loc ?ntre 23 august ?i 9 septembrie.