Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro Studiu: Nou? din zece rom?ni au telefon mobil
Posted by Cristi on December 19 2009 13:48:16

Mobilul sun? ?n buzunarul a nou? din zece rom?ni de la ora?. Iar mul?i au dep??it stadiul ?n care folosesc telefonul doar pentru sunat ?i trimis SMS-uri. Versul cu "?i-am dat beep ?i sunt voinic" ar trebui schimbat. Mul?i rom?ni deja ascult? muzic? la mobil, intr? pe internet ?i se conecteaz? prin bluetooth.

Cu siguran?? sunt mai mul?i rom?nii care au telefon mobil dec?t cei care au ap? cald? la robinet. Un studiu GFK arat? c? 75 la sut? din popula?ia ?n v?rst? de peste 15 ani are mobil. ?n cazul or??enilor mai punem 10 procente.
?n mod clar, cele mai folosite func?ii sunt apelurile ?i SMS-urile. Urmeaz? agenda de contacte pe care opt din zece rom?ni spun c? o folosesc zilnic. Dar nu este singura func?ie folosit? zilnic. Cam patru din zece persoane se trezesc diminea?a cu ajutorul alarmei telefonului mobil.

Extended News

Mobilul sun? ?n buzunarul a nou? din zece rom?ni de la ora?. Iar mul?i au dep??it stadiul ?n care folosesc telefonul doar pentru sunat ?i trimis SMS-uri. Versul cu "?i-am dat beep ?i sunt voinic" ar trebui schimbat. Mul?i rom?ni deja ascult? muzic? la mobil, intr? pe internet ?i se conecteaz? prin bluetooth.

Cu siguran?? sunt mai mul?i rom?nii care au telefon mobil dec?t cei care au ap? cald? la robinet. Un studiu GFK arat? c? 75 la sut? din popula?ia ?n v?rst? de peste 15 ani are mobil. ?n cazul or??enilor mai punem 10 procente.

?n mod clar, cele mai folosite func?ii sunt apelurile ?i SMS-urile. Urmeaz? agenda de contacte pe care opt din zece rom?ni spun c? o folosesc zilnic. Dar nu este singura func?ie folosit? zilnic. Cam patru din zece persoane se trezesc diminea?a cu ajutorul alarmei telefonului mobil.

Unu din trei tineri ?ntre 18 ?i 24 de ani ascult? zilnic muzic? la mobil. Bluetooth-ul ?i infraro?ul sunt folosite s?pt?m?nal de aproape jum?tate din tinerii din Rom?nia.

Telefonul e unul dintre cele mai importante lucruri din via?a unui om. Un alt studiu, realizat ?n Croa?ia a studiat comportamentul utilizatorilor de mobil atunci c?nd r?m?n f?r? telefon. ?n plan social a fost dezastru. Lipsa comunic?rii le-a dat via?a oamenilor peste cap.

?n plan psihoilogic - mai pu?in stres, mai mult timp liber. Cei mai tineri au suferit ?ns? ?i la acest capitol. L?sa?i f?r? telefon mobil s-au sim?it singuri ?i izola?i, ba chiar neajutora?i. Studiul GfK Rom?nia a fost realizat ?n luna septembrie pe un e?antion de 1.000 de reponden?i, reprezentativ la nivel na?ional.