Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro Nibiru-A 12 Planeta - Apocalipsa ?
Posted by Bobby on October 18 2010 15:27:02
Aduce Nibiru sf?r?itul lumii?
?n 1976, o controversat? carte scris? de Zecharia Sitchin ?i intitulat? “A 12-a planet?” provoca o adev?rat? isterie ?n r?ndul credulilor. Sitchin – care interpreta ?n manier? proprie str?vechi texte cuneiforme sumeriene- pretindea c? Homo Sapines fusese creat prin interven?ia unei rase extraterestre, numit? Anunnaki, care ar fi venit pe P?m?nt ?n c?utarea aurului, necesar salv?rii propriei planete, Nibiru. Vizitatorii ar fi plecat, dup? ?ncheierea misiunii, urm?nd s? revin? c?ndva. Poate chiar ?n 2012, anul-terminus din calendarul maya?.

Extended News


* Homo Sapiens are gene…extraterestre
Teoria lui Zecharia Sitchin, potrivit c?reia Anunnaki (locuitorii de pe Nibiru) au populat c?ndva P?m?ntul, ?i-a g?sit adep?i ?n r?ndul celor care interpretau cam ?n acela?i sens Biblia, mai precis Geneza, f?c?nd corel?ri cu Enuma Elish, cartea crea?iei la babilonieni. Anunnaki ar fi existat pe Terra, la fel ca personajele din Sf?nta Scriptur?, stabilindu-se ?n zona de azi a Iranului, Irakului ?i Egiptului ?i construind totodat? un centru spa?ial subteran ?n Sinai ?i dou? piramide, ca faruri pentru naviga?ie, la Giza. Dup? ce ?i-au amestecat genele cu o ras? inferioar?, Homo Erectus, d?ndu-i na?tere lui Homo Sapiens, au p?r?sit Terra, pentru a se ?ntoarce pe planeta lor. Dar ar urma s? se ?ntoarc?, eveniment asociat de unii cu sf?r?itul lumii, pus la r?ndu-i ?n leg?tur? cu ziua de 21 decembrie 2012, c?nd se termin? foarte precisul calenda maya?. S? fie, oare, anticiparea implicit? a coliziunii dintre P?m?nt ?i un alt corp ceresc (poate chiar Nibiru)? Sitchin sus?inea c? Nibiru este o planet? cu o orbit? eliptic? ?n jurul Soarelui, care are o perioad? de orbitare ce variaz? ?ntre 3600 ?i 3700 de ani. ?n 1993, prin mediile electronice ?ncep s? circule ve?ti alarmiste despre faptul c? o planet? de 4 p?n? la 8 ori mai mare dec?t P?m?ntul se deplaseaz? spre Terra, amenin?area fiind identificat? cu ciudata planet? Nibiru, considerat? ipotetic drept cel mai mare obiect din exteriorul sistemului solar. Pe acest fond, anun?ul din 2003, publicat ?n revista “Science et Vie”, potrivit c?ruia a fost observat? a dou?sprezecea planet? ?n sistemul nostru solar, a dat ap? la moar? celor care a?teptau Apocalipsa, baz?ndu-se pe scrierile sumeriene unde se vorbe?te despre 12 corpuri cere?ti. “Planeta X”, cum i s-a spus noii descoperite, a primit, ?n august 2005, indicativul: 2003-UB-313. Ea a fost ?ns? imediat identificat? cu legendara Nibiru, dat fiind c? ambele ar descrie aceea?i traiectorie eliptic?, perpendicular? pe planul sistemului nostru solar.
* Misterioasa planet? a 12-a
?n aceea?i interpretare panicard?, dac? a dou?sprezecea planet?, 2003-UB-313, ar fi cu adev?rat Nibiru, ar ?nsemna c? pericolul se apropie vertiginos de P?m?nt. Adep?ii teoriilor apocaliptice v?d deja semne ale iminentei catastrofe ?n schimb?rile climatice, generatoare de calamit??i naturale. Asta de?i – sus?ine ziarul “Pravda”- textele sumeriene anticipeaz? pozitiv evenimentul: “Marea Planet?/ C?nd apare ea are culoarea ro?u ?nchis/ Cerul ea ?l imparte ?n dou? ?i ea este Nibiru (…) C?nd culmineaz? Nibiru/ ??rile vor fi ?n pace, iar ?mpara?ii certa?i se vor ?mp?ca/ Iar zeii vor auzi rug?ciuni ?i imnuri de slav?.“ Oamenii de ?tiin?? resping ?i ei varianta producerii unei coliziuni interplanetare, cu consecin?e dezastruoase. Interpret?rile date de Sitchin textelor sumeriene au fost ironizate de somit??i ?n materie de arheolingvistic?, care le-au catalogat drept fanteziste. Nu at?t existen?a lui Nibiru a fost pus? la ?ndoial?, c?t ideea c? aceasta ar fi cea de-a 12-a planet? din sistemul nostru solar. ?n fapt, noteaz? universetoday.com, existen?a “Planetei X” este, deocamdat?, doar teoretic?, put?nd fi vorba de un corp ceresc care orbiteaz? pa?nic dincolo de Centura Kuiper (centura de materie primordial? ce ?nconjoar? sistemul solar, extinz?ndu-se mult ?n afara acestuia, pornind de la orbita planetei Neptun. Actualmente se consider? c? se afl? la ?ntre 30 Unit??i Astronomice ?i 50 UA dep?rtare fa?? de Soare).
* Potopul ?i dispari?ia Atlantidei au cauze comune
Pe seama legendarei Nibiru – denumit? ?i Eris, Marduk, Nemesis, Hercolubus, planeta Zeilor, Globul cu Aripi, Steaua Albastr? etc- au fost puse dou? dezastre petrecute pe Terra: potopul lui Noe ?i dispari?ia Atlantidei. ?n consecin??, cu asemenea bilan?, planeta cu pricina ar urma s? le fac? din nou r?u p?m?ntenlor, c?nd le va ajunge prin preajm?. ?i, potrivit unor calcule, Nibiru va deveni vizibil? ?n anumite zone terestre chiar din acest an, pentru ca, din mai 2011, s? poat? fi v?zut? de pe ?ntreg P?m?ntul. Cei care se g?ndesc la ea cu team? sus?in c?, la fiecare trecere a sa prin sistemul solar, produce mari perturba?ii ale c?mpurilor electromagnetice ?i gravita?ionale, deplasarea pl?cilor tectonice (gener?nd cutremure puternice), modificarea vitezei de rota?ie ?i de revolu?ie a Terrei, plus un strat gros de praf meteoritic care ?ntunec? lumina Soarelui. La acestea se adaug? inversarea polilor magnetici ai P?m?ntului, fenomen care s-a mai produs, fiind consemnat ?n scrierile ?i inscrip?iile str?vechi.
* Ce mai ascunde Centura Kuiper?
Pe 18 iunie 2008, doi cercet?tori - Patryk Lykawka ?i Tadashi Mukai, de la Universitatea din Kobe- anun?au c?, potrivit calculelor lor, corpul ceresc masiv depistat ?n exteriorul sistemului nostru solar, orbit?nd la peste 100 de Unit??i Astronomice de Soare, ar putea fi o planet?, posibil mai mare dec?t Pluto, dar mai mic? dec?t P?m?ntul. “Precis e Nibiru!”, au s?rit sperio?ii. Numai c?, ?i lini?tesc astronomii, fenomenul nu e unul ?ngrijor?tor, fiindc? dincolo de Centura Kuiper au mai fost depistate mai multe poten?iale planete: 2003-UB-313 (cu diametrul de 2600 km), Charon (1250 km), Quaoar (circa 1250 km) ?i Sedna (1600 km). Cea dint?i, care are chiar ?i o mic? Lun?, orbiteaz? ?n jurul Soarelui ?n 560 de ani tere?tri ?i se afl? la 15 miliarde de kilometri de astrul ceresc. Centura ?n sine, format? dintr-o multitudine de roci ?i obiecte metalice, prezint? caracteristici aparte, care i-au determinat pe astronomi s? cread? c? are ?n vecin?tate o planet? apropiat? de dimensiunile Terrei. Este exact ceea ce sus?in Lykawka ?i Mukai c? au descoperit. Ei spun c? “Planeta X” ar avea 30-70% din masa P?m?ntului ?i ar putea explica ?i perturb?rile intervenite ?n orbita lui Neptun ?i Uranus. ?ns??i descoperirea planetei Neptun a fost urmarea calculelor matematicienilor John Couch Adams ?i Urbain Le Vernier, f?cute pentru a explica discrepan?ele ?ntre orbitele de pe h?rtie ?i cele observate ale planetelor Uranus, Saturn ?i Jupiter. Dup? descoperirea lui Neptun, au r?mas totu?i ni?te mici discrepan?e, care au generat ideea existen?ei “Planetei X”, numit? astfel de Percival Lowell. Sondele spa?iale Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 ?i Voyager 2 au infirmat ?ns? existen?a “Planetei X”, a?a cum a fost prev?zut? de Lowell. Traiectoriile sondelor spa?iale nu au pus ?n eviden?? niciun fel de influen?? care ar putea fi atribuit? for?ei gravita?ionale a unui alt obiect mare nedescoperit din sistemul solar.
* Anunnaki, reptilienii cu aripi
Reprezentat? pe pl?cu?ele sumeriene sub forma unui glob cu aripi – transfigurat ulterior ?ntr-o acvil?- Nibiru ar avea, se crede, o vitez? orbital? mai mare dec?t cea terestr?, motiv pentru care timpul pe planeta respectiv? ar fi dilatat. Asta ar ?nsemna c? Anunnaki – la r?ndu-le ?nf??i?a?i drept oameni cu aripi ?i cap de pas?re sau reptil?, asemeni ?arpelui cu pene maya?!- tr?iesc mult mai mult dec?t p?m?ntenii. Sunt ?i voci care sus?in c?, la trecerea lui Nibiru prin preajma Terrei, aceasta prinde s? se roteasc? mai repede pe orbita solar?, determin?nd dilatarea timpului ?i pentru p?m?nteni, ceea ce ar explica de ce personajele Vechiului Testament tr?iau p?n? la 900 de ani. Ciudat este c? desenele p?strate de mii de ani arat? fiin?e ciudate purt?nd ceva pe cap (un coif, o casc??) ?i altceva la m?n? (un ceas, un sistem de comunicare?), unele ?in?nd ?n palme un fel de vase rituale, din care pulverizeaz? lichid sau pulbere l?ng? un altar deasupra c?ruia sta?ioneaz? un cerc cu aripi ( un OZN?). Amatorii de senza?ional consider? c? Anunnaki erau de fapt reptilieni, dar c? le-ar fi interzis p?m?ntenilor s?-i imortalizeze grafic ?n adev?rata lor form?, motiv pentru care apar stiliza?i, ca oameni cu cap de reptil? sau de pas?re (c?ci veneau din cer). De altfel, scrierile sumeriene ar sus?ine c?, la ?nceputuri, un satelit al lui Nibiru a lovit planeta Tiamat, din care s-au format “Cerul” (centura de asteroizi dintre Marte ?i Jupiter) ?i P?m?ntul.
* S-ar p?rea c? nu numai Terra sufer? de pe urma lui Nibiru. BBC semnala c? Luna Triton a lui Neptun se ?nc?lze?te, fenomen remarcat ?n 2002 ?i la Pluto, de c?tre speciali?tii de la Massachusetts Institute of Technology. ?n plus, pe Io, satelitul lui Jupiter, s-a produs ?n acela?i an o erup?ie vulcanic?, Marte ?i Saturn ar prezenta ?i ele temperaturi superioare (spune prof. Alan Aylward de la UCLA, care consider? c? "studiind ce se petrece ?n alte atmosfere, vom afla indicii despre viitorul Terrei").


Distribuie