Notice: Undefined index: default_timezone in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73

Notice: date_default_timezone_set() [function.date-default-timezone-set]: Timezone ID '' is invalid in /home2/balcesti/public_html/maincore.php on line 73
www.Balcesti.ro 6.000 de poli?i?ti, la Cotroceni: "Du-te, B?sescu, dup? Ceau?escu!"
Posted by Bobby on September 25 2010 02:48:11
"Ie?i afar?, javr? ordinar?", a fost cea mai des folosit? scandare a poli?i?tilor din sindicatul Cartel Alfa care au protestat ieri ?n fa?a Palatului Cotroceni. Mitingul, programat pentru ora 12:00 ?n Pia?a Victoriei, s-a transformat ?ntr-un mar? spontan, conform sindicali?tilor, c?tre Palatul Cotroceni. Cei 6.000 de protestatari care s-au str?ns ?n Pia?a Victoriei s-au ?ntors cu spatele la cl?direa Guvernului, dup? care au solicitat pre?edintelui B?sescu s? vin? s? discute cu ei.
Extended News

Conform sindicali?tilor, mesajul lor pentru pre?edinte ar fi urmat s? fie transmis acestuia de c?tre angaja?ii serviciilor secrete pe care ?i suspectau c? se afl? printre ei. Poli?i?tii doreau ca salariile s? revin? la nivelul la care erau la aceea?i dat?, anul trecut, solicit?nd ?i suplimentarea num?rului de angaja?i pentru a putea face fa?? sarcinilor de serviciu.

?n mar?ul lor c?tre Cotroceni, supervizat de jandarmii care nu au intervenit, av?nd promisiunea c? nu vor fi incidente, celor aproximativ 6.000 de protestatari li s-au mai ad?ugat ?n jur de 1.500 - 2.000 de persoane, care, la ora 13.30 ajunseser? ?n Pia?a Leul, de l?ng? Palatul Cotroceni. Reprezentan?ii Cartel Alfa au fost a?tepta?i la palat de consilierul preziden?ial Gabriel Pi?cociu. ?n timpul ?n care ace?tia discutau ?n interiorul palatului, manifestan?ii scandau de-afar? "La pu?c?rie!", "Jos B?sescu", "Demisia" sau "Ie?i afar?, javr? ordinar?".

Sindicali?tii s-au l?sat greu convin?i s? plece

Dup? aproximativ dou? ore, liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, a ie?it de la negocieri ?i le-a transmis la portavoce mesajul pre?edintelui celor aduna?i ?n fa?a palatului. "Pre?edintele refuz? s? stea de vorb? cu noi, ?i-a trimis consilierii. Spune c? nu ne poate asculta cererile pentru c? manifesta?ia noastr? este ilegal?. R?spunsul nostru a fost c? ce facem noi este mai pu?in ilegal dec?t ceea ce face domnia sa ?mpreun? cu Guvernul", a spus Hossu, st?rnind furia manifestan?ilor care au ?nceput s? scandeze: "Moarte lui B?sescu!".


Dup? ce s-au consultat ?ntre ei, liderii de sindicat au luat decizia s? suspende ac?iunea de protest, ?ns? decizia lor nu a fost pe placul manifestan?ilor, care au ?nceput s? scandeze: "Nu plec?m, nu plec?m"!. ?ntre timp, ?ns?, din cei 8.000 de manifestan?i mai r?m?seser? ?n jur de 1.000, mul?i dintre ei plec?nd ?n timp ce se desf??urau negocierile.

"Nu suntem preg?ti?i s? organiz?m un protest acum, nu avem m?ncare, ap?, nu putem sta aici peste noapte. ?n plus, am r?mas prea pu?ini", ?ncerca Hossu s?-i conving?. "V? propun s? revenim pe 7 octombrie, de Ziua Interna?ional? a Muncii Decente, c?nd vom fi mult mai mul?i ?i preg?ti?i s? st?m pentru mai multe zile. Oric?t va fi nevoie pentru a ni se acorda drepturile". ?i acest apel a fost primit cu scandarea: "Nu plec?m!", ?ns?, dup? o jum?tate de or?, sindicali?tii au acceptat situa?ia ?i s-au dispersat.

Liderii sindicali au fost amenda?i


Pe de alt? parte, zece lideri sindicali au fost amenda?i, conform legii, cu sume ?ntre 1.000 ?i 10.000 de lei, pentru mar?ul ?i protestul de vineri de la Cotroceni, care nu au avut autoriza?ie. Potrivit lui Marius Militaru, purt?tor de cuv?nt al Jandarmeriei Bucure?ti, sanc?iunile au fost aplicate potrivit Legii privind organizarea ?i desf??urarea adun?rilor publice. Sindicali?tii aveau autoriza?ie numai pentru mitingul desf??urat ?n Pia?a Victoriei.

Printre nemul?umirile poli?i?tilor pe primul loc se afl? reducerea salariilor cu 25 la sut?, care le-a afectat serios bugetul. Cei mai mul?i se pl?ng de faptul c? nu au bani s? ??i pl?teasc? ratele la banc?.

Ministrul de Interne: Organizatorii mitingului vor r?spunde legal


Ministrul de Interne, Vasile Blaga, a declarat c? organizatorii mar?ului neautorizat al sindicali?tilor din Poli?ie spre Cotroceni vor r?spunde ?n fa?a legii. "Bine?n?eles c? aveau de respectat ni?te reguli, este prima manifesta?ie la care le ?ncalc?. F?r? nicio problem?, cei care au organizat-o vor r?spunde legal", a spus ministrul de Interne.

Aflat la Bistri?a, Vasile Blaga a declarat c? salariile poli?i?tilor nu sunt at?t de mici ?n compara?ie cu ale altor bugetari. "Salariile ?n poli?ie nu sunt mari, dar, comparativ cu restul bugetarilor, nu sunt cele mai mici", a spus ministrul. Pe de alt? parte, Blaga a mai spus c?, spre deosebire de anul trecut, poli?i?tii au primit o parte din sporuri. "Eu ?i rog s?-?i fac? datoria, s?-?i aduc? aminte c? ?n cursul anului trecut nu au avut pl?tit niciun drept. ?i am reu?it cu eforturi foarte mari s? le pl?tesc drepturile de chirie, pe care domnu' Nica nu le pl?tise, al treisprezecelea salariu, drepturile de echipament, toate am reu?it s? le pl?tesc", le-a transmis ministrul poli?i?tilor.

Blaga a mai declarat c?, dac? se va p?stra ritmul arest?rilor de poli?i?ti, s-ar putea ajunge la evitarea disponibiliz?rilor, pentru c? acestea nu ar mai fi necesare. Mesajul vine la scurt timp dup? ce ministrul anun?a c? vor fi disponibiliz?ri ?n Poli?ie iar cei viza?i vor fi cei din birouri, care evit? munca ?n strad?.

Ministrul de Interne a spus c? poli?i?tii au dreptul s? ??i manifeste nemul?umirile ?n timpul liber, cer?ndu-le lucr?torilor de la ordine public? s? respecte legea ?i s? ??i fac? datoria. Vasile Blaga a explicat c? Guvernul a fost nevoit s? adopte m?suri de austeritate, pentru a gestiona dezechilibrele financiare.

"To?i colegii din sistemul de ordine public? trebuie s? ??i fac? datoria, pentru a asigura ordinea ?i lini?tea public?", a decretat Blaga. "Pe de alt? parte, siguri c? sunt liberi, ?n conformitate cu legea, ?n timpul liber s? ??i manifeste nemul?umirile, pentru c? sunt convins c? au astfel de nemul?umiri, nimeni nu este fericit atunci c?nd ?i sunt diminuate veniturile. Numai c?, pe de alt? parte, am fost obliga?i s? lu?m aceste m?suri dure. Puteam s? l?s?m ?i noi s? se ad?nceasc? dezechilibrele financiare, puteam de ani de zile s? rezist?m ?i s? nu avem astfel de costuri politice. Am considerat ?ns? c? este obligatoriu s? facem lucrurile acestea, iar colegii mei din Ministerul de Interne fac aceste sacrificii".

Sursa: www.gandul.info